Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää i dręczyciel kobiet (Adam Grot)
Dodane przez taclem dnia Czerwiec 29 2014 11:48:59


Chciałoby się napisać, że komisarz Harjunpää powrócił, ale patrząc na chronologię książkowych wydań spraw prowadzonych przez tego fińskiego policjanta, powinniśmy raczej mówić o powrocie do przeszłości. Przed kilku laty ukazała się u nas powieść "Harjunpää i kapłan zła", dziesiąta powieść w serii. Teraz otrzymujemy czwarty tom. Jak zatem będą wyglądały kolejne tomy w polskim przekładzie i kiedy się ukażą? To wie zapewne jedynie tłumaczka i jednocześnie właścicielka wydawnictwa, panie Bożena Kojro, dzięki której Matti Yrjänä Joensuu w ogóle do Polski trafił.
"Harjunpää i dręczyciel kobiet" to powieść uważana za jedną z najlepszych książek Joensuu. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to wesoła lektura. Helsinki zalewa fala przemocy wobec kobiet. Kilka zostało zgwałconych, na innych próbowano gwałtu. Policja zaczyna powoli gromadzić dane, jednak wydaje się, że praca nie toczy się w wystarczającym tempie.
Joensuu gra z czytelnikiem w bardzo subtelny sposób. Tworzy świat, w którym nie ma miejsca dla niewinności. Zanurza w nim bohatera, który być może chciałby być normalnym człowiekiem, sprawiedliwym policjantem, jednak to okoliczności sprawiają, że musi niekiedy zejść ze ścieżki i błądzić w mroku.
Timo Harjunpää jest policjantem, który stopniowo traci swoje ludzkie cechy, w jego życiu pojawia się przemoc, która okazuje się niekiedy jedynym sposobem na poradzenie sobie w sytuacji, w której policyjne procedury okazują się bezużyteczne. Przypomina w tym romantycznych bohaterów z westernów, którzy przekraczają bariery prawne i społeczne, tam gdzie wymaga tego sytuacja.
Książkę tę wypada zaliczyć do tzw. literatury społecznie zaangażowanej. Choć zdajemy sobie sprawę, że od publikacji tej powieści zapewne wiele się w Finlandii zmieniło, to jednak problem przemocy wobec kobiet jest stale aktualny, na dodatek nie dotyczy on tylko naszych północnych sąsiadów znad Bałtyku.

Autor: Adam Grot