Andrew Nestingen: Crime and Fantasy in Scandinavia: Fiction, Film and Social Change
Dodane przez taclem dnia Grudzień 07 2011 10:13:37


Wydawnictwo: University of Washington Press
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 336

Skandynawska literatura popularna i film rozwinęły się znacznie w ciągu ostatnich trzydziestu lat. W książce Crime and Fantasy in Scandinavia: Fiction, Film and Social Change, Andrew Nestingen stwierdza, że wzrost i znaczenie kultury popularnej, stał się centrum rozwoju heterogenicznej "opinii publicznej" w krajach Skandynawskich, w opozycji do homogenizacyjnych wpływów powojennej polityki państwa dobrobytu.
Powieści i filmy zmobilizowały czytelników i widzów, stając się miejscem debaty na temat indywidualizmu, zbiorowości, jednorodności narodowej, płci i stosunków międzynarodowych.

Crime and Fantasy in Scandinavia, to publikacja pozwalające wejrzeć w naturę przemian społeczeństwa obywatelskiego w Skandynawii, przez pryzmat kultury popularnej. Nestingen rozwija swoje argumenty poprzez badanie gatunków, w których głównym tematem jest indywidualne przekraczanie norm społecznych: filmy i powieści kryminalne, melodramaty i fantasy. Spośród światowej sławy pisarzy i filmowców wybrał on do omówienia m.in. Henninga Mankella, Aki Kaurismäkiego, Lukasa Moodyssona i Larsa von Triera.

Andrew Nestingen jest adiunktem na Skandynawstyce na University of Washington.