Warsztaty i konkurs
Dodane przez taclem dnia Październik 29 2009 10:50:58

W dniu dzisiejszym podajemy więcej szczegółów odnośnie konkursu i warsztatów literackich prowadzonych w trakcie tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2009, nad którym objęliśmy patronat medialny.
Organizatorami
Konkursu na opowiadanie kryminalne/szkic opowiadania kryminalnego są: wydawnictwo Publicat S.A., Miasto Wrocław i Wydawnictwo EMG. Autorzy wybranych przez jury tekstów zostaną zaproszenie na Festiwal, a organizatorzy pokryją koszty ich pobytu. Będą mogli wziąć wówczas udział w Warsztatach Kreatywnego Pisania.
Podczas warsztatów, organizowanych na Festiwalu, zwycięzcy konkursu brali udział w warsztatach literackich, podczas których teksty konkursowe będą mogły nabrać odpowiedniego kształtu. W bieżącym roku prowadzą je dwaj wrocławscy pisarze - Rafał Dębski i Andrzej Ziemiański.
Rozszerzona zawartość newsa

W dniu dzisiejszym podajemy więcej szczegółów odnośnie konkursu i warsztatów literackich prowadzonych w trakcie tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2009, nad którym objęliśmy patronat medialny.
Organizatorami
Konkursu na opowiadanie kryminalne/szkic opowiadania kryminalnego są: wydawnictwo Publicat S.A., Miasto Wrocław i Wydawnictwo EMG. Autorzy wybranych przez jury tekstów zostaną zaproszenie na Festiwal, a organizatorzy pokryją koszty ich pobytu. Będą mogli wziąć wówczas udział w Warsztatach Kreatywnego Pisania.
Podczas warsztatów, organizowanych na Festiwalu, zwycięzcy konkursu brali udział w warsztatach literackich, podczas których teksty konkursowe będą mogły nabrać odpowiedniego kształtu. W bieżącym roku prowadzą je dwaj wrocławscy pisarze - Rafał Dębski i Andrzej Ziemiański.
Odbędzie się również seria wykładów otwartych, w których udział wezmą pisarze, krytycy literaccy, naukowcy i redaktorzy, między innymi: prof. Stanisław Bereś, Witold Bereś, Irek Grin, Marek Krajewski, Borys Lankosz, Marcin Maruta, Marta Mizuro, prof. Piotr Śliwiński, Marcin Wroński.
Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin.

Regulamin Warsztatów Literackich organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2009.


1. Wydawnictwo Publicat S.A. wraz z Miastem Wrocław oraz Wydawnictwem EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego, lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.
2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 28 listopada – 3 grudnia 2009 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2009. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
3. Organizator zastrzega sobie przyznanie dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.
4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 14 uczestników, którzy w terminie do dnia 8 listopada włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław.
5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w piątek pomiędzy godziną 14.00 a 7.00 27 listopada 2009. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na 18.00.
6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy nie zapewnią mu noclegu, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiad, kolacja.
7. Warsztaty rozpoczną się 28 listopada i potrwają do 3 grudnia. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 27 listopada do 4 grudnia.
8. Zajęcia, w czasie których trenerzy (pisarze Rafał Dębski i Andrzej Ziemiański) będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań, będą odbywać się codziennie pomiędzy 9.00 a 13.00.
9. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na dwie siedmioosobowe grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z dwóch trenerów.
10. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2009.
11. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub kilku opowiadań w osobnym zbiorze.
12. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.
13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.
14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
15. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.
16. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.
17. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.
18. Po zaakceptowaniu regulaminu, kandydaci, chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają tabelę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Po jej wypełnieniu zostanie wygenerowany kod, który powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.
19. Opowiadanie należy załączyć do maila w programie Word, a nad tytułem opowiadania należy powtórzyć kod. Nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna kody z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.
20. Wskazani przez organizatora jurorzy – pisarze i redaktorzy związani z Publicatem SA i wydawnictwem EMG - do 16 listopada 2009 podejmą i ogłoszą na stronach internetowych Portalu Kryminalnego decyzję o kwalifikacji do warsztatów.
21. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów zostaną usunięte z systemu.
22. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

Zgłoszenie można wysłać on-line przez stronę organizatora.